V prílohe nájdete podrobné informácie o testovaní v našej obci.

 

 

 

Tlač