Oznam o zrušení VK na pozície TSP a TP

Oznamujeme Vám, že VK na voľné pracovné miesta TSP a TP v obci Vydrník, ktoré sa malo konať 11.04.2022 je zrušené z dôvodu že na dané pozície sa neprihlásil žiaden uchádzač.

Tlač