,

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník vyhlasuje výberové konanie na:

1 terenného socialneho pracovníka (TSP)

1 terenného pracovníka (TP)

 

 

 

Tlač