Na základe sprísnených opatrení sú od 1.1.2021 slúžené sv. omše bez účastí verejnosti.

Sv. omše sa v našom kostole budú vysielať online na YouTube

1.3.2021 o 17:30 hod.    (pondelok) https://youtu.be/6lchmjf4

2.3.2021 o 17:30 hod.   (utorok) https://youtu.be/HGdgiOD83Aw

5.3.2021 o 17:30 hod.  (piatok) https://youtu.be/owWvhsbOux

7.3.2021 o 10:00 hod. ( nedeľná sv. omša)  https://youtu.be/1dx-atQRAmg

Tlač