Sv. omše sa v našom kostole budú aj naďalej vysielať online na YouTube

Sväté omše vo farskom kostole Šimona a Júdu:
Pondelok : 18:00
Utorok:      07:00
Streda:    ————
Štvrtok:  ————
Piatok:      18:00
Sobota:     07:30
Nedeľa:    08:00
10:00 – on-line  https://youtu.be/owWvhsbOux

V stredu a vo štvrtok sv. otec vo farnosti nebude. V súrnych prípadoch kontaktujte farský úrad v Hrabušiciach na tel. čísle 053/4490211

Tlač