Testovanie obyvateľov v obci Vydrník na Covid-19
ODBERNÉ MIESTO BEZ REGISTRÁCIE

Miesto testovania:   Základná  škola
Dátum testovania:  SOBOTA   5.6.2021
Čas testovania:   09:00 hod –  17:30 hod     12:00-13:00  prestávka na  obed

Čo si treba k testovaniu doniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

 Počas testovania bude k dispozícii telefónne číslo 0911 730 622,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.   

Tlač