Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ obce Vydrník

Tlač