,

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území na území SR dňom 13.6.2020

 

 

 

Tlač