, ,

Oznámenie o určení volebných okrskov

 

 

 

Oznámenie o určení volebných okrskov

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 – 4 a § 195a, odst. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, určuje pre voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do samosprávnych krajov

– deň konania volieb – 29.10.2022 

– čas konania volieb – 7.00 – 20.00 hod.

– počet volebných okrskov – jeden

– volebná miestnosť – zasadacia miestnosť obecného úradu v obci Vydrník,  Vydrník č.55,

zapisovateľka OVK : Zuzana Pitoňáková

 

Vo Vydrníku 09.08.2022

                                                                                                                                                       Mgr. Jozef Bizoň
                                                                                                                                                          starosta obce