Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Odborný zamestnanec v ZŠ – školský špeciálny pedagóg,   1. pracovné miesto

Pracovný pomer na dobu určitú: od 01.09.2021 do 31.08.2022

Miesto práce: ZŠ s MŠ, Vydrník 121, 059 14

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr  do 24.08.2021 do 12:00 na adresu, alebo mailom skola@zsvydrnik.sk

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.08.2021 v čase od 9:00 hod. na pozíciu školský špeciálny pedagóg v budove Základnej školy, Vydrník 121.

Tlač