,

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu  TSP a TP  pre Obec Vydrník.

Tlač