,

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu:

“Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad – Tatry (mimo) – Krompachy č. A06099”

 

 

 

 

 

Tlač