Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – informácia

Tlač