,

Oznámenie o zmene strategického dokumentu Územný plán obce Vydrník

Oznámenie o zemne strategického dokumentu Územný plán obce Vydrník – zaslanie dotknutej obci

Tlač