OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníkov rodinného domu, podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  zrušila trvalý pobyt občanovi dňom  16.03.2022

Radoslava Pavlovská

Tlač