Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu  TSP a TP  pre Obec Vydrník.

Tlač