Upozornenie
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OKLIESNENIA  A  ODSTRÁNENIA STROMOV
v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Tlač