,

Počet obyvateľov obce

Zverejnenie

Obec Vydrník oznamuje počet obyvateľov obce v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Vydrník ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022:


1306 obyvateľov


(k 10.6.2022).

 

 


                                                                   Vo Vydrníku  22.6.2022

         Mgr.. Jozef Bizoň
starosta obce