Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 oznamuje rodičom detí, že počas jesenných prázdnin sa prerušuje prevádzka MŠ

na dobu od 28.10.2021 – 1.11.2021

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená dňa 2.11.2021 (utorok)

Tlač