Aj z našej farnosti boli zaslané milodary na misie v Bolívii za obdobie od 08.06.2019 do 23.03.2020. Informácie o tom na čo boli použité si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

 

Tlač