Referendum 2023 – výsledky

Počet zapísaných voličov 873
Počet zúčastnených voličov 62
59 zúčastnených odpovedalo na otázku “áno”
2 zúčastnení odpovedali na otázku “nie”
1 neplatný hlasovací listok
účasť na referende v našej obci predstavuje 7,1 %