Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča a voľba poštou

Elektronická adresa pre všetky podania je obec@vydrnik.sk,
Mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre  je obec@vydrnik.sk
Hlasovací preukaz – https://www.minv.sk/?referendum-preukaz 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

žiadosť o voľbu poštou (20.16 kB)

všeobedné informácie Tlačivá a vzory

v prílohe nájdete: oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre referendum
delegovanie do okrskovej volebnej komisie a emailová adresa na doručovanie žiadosti a voľbu poštou