RFKÚ vo Vydrníku

RKFÚ vo Vydrníku oznamuje, že od 15.októbra až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí.  Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Preto na sv. omšu môžu prichádzať iba 4 laici. Dnes a zajtra nech sa sv.omše  zúčastnia štyria členovia z rodín za ktorých sa bude slúžiť úmysel podľa plánovaného rozpisu t.j. dnes o 17:30 za neb. Jozefa Bobka ( 45.výročie smrti)  a zajtra o 17:30 za neb. Ján Bodyho.

V nedeľu sa odporúča pozerať priamy prenos sv. omše buď na TV Lux alebo inej TV, alebo počúvať slávenie omše na rádiu Lumen.

V nedeľu o 14:00 hod. popoludní sa bude v našom kostole rozdávať sv. prijímanie a zároveň bude aj možnosť nahlásiť sa na účasť  na  omšiach v obmedzenom počte.

Túto nedeľu je zároveň aj misijná nedeľa, kto má záujem prispieť na tento úmysel nech dá svoj príspevok do obálky a prinesie ho na faru kňazovi v nedeľu od 14:30 hod.

 

download-attachments container=”div” title=”” style=”none” display_icon=”1″]

Tlač