Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Tlač