,

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Tlač