Vážení spoluobčania!

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v okrese Poprad a hlavne z dôvodu, že Nemocnica Poprad už ide na maximum obsadenosti lôžok, by som Vás všetkých chcel poprosiť o dôsledné dodržiavanie  všetkých nariadení publikovaných v jednotlivých vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR. Iba spoločnou zodpovednosťou môžeme prispieť k tomu, aby sa aj situácia v našej obci stabilizovala, aby sme sa mohli vrátiť k štandardným životným podmienkam. V prípade, že zistíte, že sa opatrenia nedodržujú, neváhajte a kontaktujte okamžite policajnú hliadku na čísle  158.  Je zabezpečená zvýšená hliadková pohotovosť posilnená o príslušníkov ozbrojených síl SR.  V prílohe si prosím prečítajte „Tlačovú správu Okresného úradu v Poprade“.

Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce

Tlač