Testovanie obyvateľov v obci Vydrník na Covid-19

ODBERNÉ MIESTO BEZ REGISTRÁCIE 

Miesto testovania:   Základná  škola

Dátum testovania:  SOBOTA   15.5.2021

Čas testovania:   09:00 hod –  17:30 hod     12:00-13:00  prestávka na  obed

                                       Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

 Počas testovania bude k dispozícii telefónne číslo 0911 730 622,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.   

Tlač