Policajný zbor SR v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 opätovne upozorňuje občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

V tejto súvislosti Policajný zbor SR:

upozorňuje seniorov,

  • aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistovanom sčítaní,

odporúča seniorom:

  • aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,
  • aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,

vyzýva seniorov:

ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistovanom sčítaní:

  • osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo
  • telefonicky kontaktovali obec/mesto a požiadali o pomoc pri sčítaní,  kde  ich  mobilný  asistent  sčíta  priamo v bydlisku  (mobilných asistentov sčítania  ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je potrebné, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta.

Mobilní asistenti sčítania navštívia domácnosť len vtedy, ak občan o takúto službu vopred telefonicky požiada. Polícia odporúča vopred si dohodnúť s asistentom presný čas príchodu, prípadne zistiť si jeho meno a priezvisko.

„V žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili samé, teda bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone“ 

Policajný zbor zároveň žiada občanov, aby pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti so sčítaním, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158.

Tlač