122. Zbor Anjelov strážnych v spolupráci s Urbariátom Vydrník
Vás pozýva na Upratovanie Vydrníckeho lesa dňa 22.10.2022 od 9:00 hod.

viac informácii v priloženej prílohe

Tlač