Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021: 13,23 %
Sadzba poplatku pre rok 2021, v mysle výpočtu podľa prílohy č. 2 k zákonu č.329/2018 Z.z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:
30,- €/t

Tlač