Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.