Oznámenie sa s podanými námietkami

„Spišský Štiavnik- Chodník pre peších II. etapa“

Tlač