Stavebné povolenie

                                       pre stavbu dráhy:  “Implementácia GSM-R  do siete Železníc Slovenskej Republiky, úsek Varín – Košice”

Tlač