,

Verejná vyhláška

Opätovné oznámenie o pokračovaní v spojenom územnom a stavebnom konaní a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok – verejná vyhláška

 

Tlač