,

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie dokladov

Tlač