Vážení spoluobčania!

VSD a.s.  oznamuje, že v piatok 9.4.2021 a v pondelok 12.4.2021 a utorok 13.4.2021 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy. Odstávka bude vždy od 08:00 do 16:30 a to v celej  “rómskej osade”  a od čísla domu 28 po 48, číslo domu 173 a od čísla domu 105 po číslo domu 116.

Tlač