Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Kategória zamestnanca:      pedagogický asistent         1 pracovné miesto

Viac informácií v priloženej prílohe

File
pdf asistent