Základná škola s materskou školou, Vydrník 121, 059 14 Vydrník

 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Kategória voľného pracovného miesta:

Pedagogický zamestnanec:               vychovávateľ v ŠKD               1 pracovné miesto

Viac informácií v priloženej prílohe