22. apríl je sviatkom našej Zeme.  Je nutné si uvedomiť, ako naša činnosť vo všetkých sférach života ju ničí, ako našej Zemi ubližujeme my, ľudia. Preto je našou povinnosťou začať od seba ju chrániť a pomáhať, aby zostala nevyčerpateľným zdrojom života a bohatstva, ktoré v sebe skrýva  pre nás, pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Veľkým problémom dnešnej doby je odpad, ktorým si znečisťujeme a zamorujeme naše okolie.

Každý občan sa môže zapojiť do dobrovoľníckej akcie vo Vydrníku dňa 24. 4. 2021 (sobota)  individuálne, resp. s rodinou a prispieť k vyčisteniu prírody v okolí. Alebo sám si môže zvoliť vhodný deň a čas do 30.04.2021. V rámci prechádzok do prírody zoberme prázdne vrece a pozbierajme odpad a vyčistíme nejaký kúsok  ZEME  . Nezabudnite na dodržiavanie hygienických opatrení. A samozrejme, že netreba zabudnúť na separovanie zbieraného odpadu. Používajte výlučne vrecia žlté na plasty,  čierne na komunálny odpad. Vrecia sú k dispozícii na obecnom úrade  v čase od 8.00  –  12.00. Účastníci, ktorí pošlú 1 – 3 fotografie zo svojej činnosti v rámci  Zeme na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, budú zaradení do žrebovania a traja z Vás budú ocenení. (info@vydrnik.sk) .

Verím, že zodpovedný prístup nás všetkých k okoliu v ktorom žijeme sa stane pravidlom, a v budúcnosti budeme chodievať do prírody opäť objavovať jej čaro a krásu a nie zbierať po niekom odpad.

Ak sa Vám podarí vyzbierať viac odpadu, kontaktujte starostu obce  v správe a  zariadim odvoz.

Ďakujem Vám za ZEM.                             Mgr. Jozef Bizoň, starosta obce

Tlač