,

Výsledky celoplošného testovania

Neoficiálne výsledky celoplošného testovania v obci Vydrník

Prvé kolo 31.10.2020 – 1.11. 2020
820 odberov, z toho 55 pozitívnych, čo je 6,7 %

Druhé kolo 7.11.2020 – 8.11.2020
658 odberov, z toho 14 pozitívnych, čo je 2,12 %

Občanom s negatívnym výsledkom pripomíname, že stále je potrebná ostražitosť pri ochrane zdravia a nutnosť naďalej dodržiavať všetky platné protiepidemiologické opatrenia.

Pozitívne testovaným prajeme skoré uzdravenie. Zároveň pripomíname, že je potrebné dodržať povinnú  10 dňovú karanténu, ktorá sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanými.

Starosta obce Vydrník ďakuje všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR a OR policajného zboru v Poprade  za nasadenie a súčinnosť pri realizácii prvého a druhého kola celoplošného testovania. Naša vďaka patrí každému, kto sa akoukoľvek formou pričinil k zdarnému priebehu tohto podujatia . Chráňme si  aj naďalej svoje zdravie, buďme zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

 

 

 

Tlač