Dňa 16.8. bol OZ schválený Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2018.

Dodatok si môžete pozrieť tu:

Tlač