Kultúrno-športová komisia vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 20. septembra 2020 na XII. ročník podujatia Dary zeme.

Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť.

Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na ochutnanie aj koláčiky a rôzne dobroty upečené z darov zeme.  Najlepší recept bude ocenený.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

Tlač