Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121 oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v stredu 20. apríla 2022 v čase od 13.00 do 16.00. hod. v budove základnej školy.
Zápisu sa zúčastnia:
– deti narodené od 1.9.2015 do 31.8. 2016, Povinná účasť oboch rodičov.

Na zápis je potrebné priniesť:
– k nahliadnutiu rodný list dieťaťa
– kartičku poistenca dieťaťa – občianske preukazy oboch rodičov
– 10€ na sadu zošitov

Mgr. Jana Baňasová
Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vydrník 121

Tlač