Spoločnosť Brantner a.s. oznamuje,  že v sobotu 19. marca bude v našej obci zber elektroodpadov. Do elektroodpadov patrí všetko čo sa dá zapnúť do elektriny. Elektroodpad je potrebné donášať do záhradky obecného úradu, obyvatelia stanice pred č.d. 154 do piatka 18. marca.

Tlač