Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje rodičom žiakov, že  slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa bude konať dňa 2.septembra 2021 (vo štvrtok) nasledovne:

v materskej škole so začiatkom o 7:00 hod. v budove materskej školy;

v základnej škole so začiatkom o 8,30 hod. na školskom dvore.

Žiadame rodičov žiakov o predloženie “Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti” dieťaťa aj žiaka, pre vstup žiaka do budovy školy a tiež o “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” pre návštevníka, pre vstup rodiča do budovy materskej školy alebo základnej škole.

Riaditeľka školy zároveň oznamuje, že testovanie žiakov kloktacími testami sa uskutoční dňa 2.9.2021,   od 9.00 do 12:00 hod. v budove školy.
2 hodiny pred testovaním sa nesmie: jesť, piť, žuvať žuvačku, kloktať, použiť  sprej do nosa alebo hrdla, umyť zuby.

Pre účasť na testovaní je potrebné dodržať všetky stanovené hygienické opatrenia

( pre vstup do budovy je potrebné rúško).

Ďakujem

Mgr. Jana Baňasová
riaditeľka školy

Tlač