Kontaktné údaje

e-mail: obec@vydrnik.sk
url: www.vydrnik.sk

Starosta obce: Mgr. Jozef Bizoň
e-mail: bizon.starosta@vydrnik.sk
mobil: 0902 389 720

Sekretariát starostu, podateľňa, administratíva:
p. Zuzana Pitoňáková
tel.: 0421 (52) 7887151

Ekonomické a personálne oddelenie, evidencia obyvateľov:

Mgr. Lesnická Darina
tel.: 0421 (52) 7887152

Dane a poplatky, voda, administratíva, cintorínske poplatky:
Mgr. Lucia Barabasová
tel.: 0421 (52) 7887153

Stavebný úrad:
Mgr. Anna Mazurová  tel.: 052/ 788 71 52

Kontrolór obce:
Ing. Vladimír Matfiak  tel.: 0421 (52) 7887152

Miestna knižnica:
Otváracie hodiny: Pondelok 16:00 – 19:00
p. Mária Barabasová

Koordinátorka AČ:
p. Helena Žoldáková

Terenny sociálny pracovník: 

Mgr. Silvia Jurčáková

tel.: 0421 (52) 7887151 , 0911 730 622, tsp@vydrnik.sk

Terénny pracovník:

Kamil Pišta

MOPS – Miestna občianska poriadková služba
mobil: 0902 906 813

Peter Gapčo, Ladislav Pačan, Dušan Kroščen, Eduard Kroščen, Stanislav Žiga, Tomáš Kroščen, Štefan Žiga, Jozef Kroščen

Napíšte nám