Kontaktné údaje

e-mail: obec@vydrnik.sk
url: www.vydrnik.sk

Starosta obce: Maroš Kroščen
e-mail: starosta@vydrnik.sk
tel.: 0421 (52) 7887151
mobil: 0911 053 508

Sekretariát starostu, podateľňa, administratíva:
p. Zuzana Pitoňáková
tel.: 0421 (52) 7887151
mobil: 0902 906 812

Ekonomické a personálne oddelenie, evidencia obyvateľov:
Mgr. Lesnická Darina
tel.: 0421 (52) 7887152
mobil: 0902 906 810

Dane a poplatky, voda, administratíva, cintorínske poplatky:
Mgr. Lucia Barabasová
tel.: 0421 (52) 7887153
mobil: 0902 906 811

Stavebný úrad:
Ing. Gabriela  Záremská   tel.: 052/ 788 71 51

Kontrolór obce:
Ing. Vladimír Matfiak  tel.: 0421 (52) 7887152

Miestna knižnica:
Otváracie hodiny: Pondelok 16:00 – 19:00
p. Mária Barabasová

Koordinátorka AČ:
p. Helena Žoldáková
p. Mária Barabasová
p. Gabriela Kroščenová

Terénny sociálny pracovník:
Mgr. Silvia Jurčáková
tel.: 0421 (52) 7887151 ,  tsp@vydrnik.sk

Terénny  pracovník:
Vladimír Horváth
tel.: 0421 (52) 7887151 ,  tsp@vydrnik.sk