Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 13.8.2018 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:      13.8.2018 o 7:00 hod Utorok:          14.8.2018 o 18:00 hod Streda:          15.8.2018 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Vydrník: z TS PD Vydrník úseky r. d. od 1-29, 30-54, 102-116 a rómska osada pri PD: 23. august 2018 od

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

Voľby do obecnej samosprávy – informácia

Oznamujeme Vám, že zapisovateľkou miestnej volebnej komisie a zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, bola starostom obce menovaná : Mgr. Darina Lesnická , adresa na doručovanie : Obecný úrad Vydrník, Vydrník č.55, 059 14, telefonické spojenie

Deň slovenských hôr

Ak ste milovníkmi slovenských hôr a radi počúvate kázne charizmatického kňaza Maroša Kuffu  máte jedinečnú šancu vidieť ho ak sa zúčastnite  svätej omše priamo na Kláštorisku dňa 26.augusta 2018 o 11:00 hod, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa slovenských

Nový kalendár zberu triedeného odpadu od 1.8. 2018

images

P O Z O R    Z M E N A !!! Vážení občania, tu si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci firmy  na rok 2018, platný od 1.8.2018. Kalendár SZ 2018_4c_streda_Vydrník _1.8.18

Voľby do samosprávnych orgánov 2018

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete prečítať oznámenie Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku podľa §166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a §11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Pozor zmena v otváracích hodinách predajne COOP Jednota Vydrník

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť nové otváracie hodiny predajné COOP Jednota Vydrník. Otváracie hodiny COOP Jednota

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Z povinnosti vyplývajúcej z § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. zverejňujeme na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle,

Deň obce Hranovnica

Obec Hranovnica pozýva všetkých na dni obce, ktoré sa uskutočnia v sobotu 23.6.2018.  Viac o programe tohto dňa si môžete pozrieť na propagačnom plagáte :

Oznam Obecného úradu vo Vydrníku

Obecný úrad vo Vydrníku oznamuje, že firma Brantner  od pondelka 11.06.2018  –  do 18.06.2018 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne: Do mobilnej zberne patria: Žiarivky Opotrebovaný motorový olej Akumulátory a batérie Znečistené obaly od farieb,