Liturgické oznamy

P1110314

Liturgické oznamy počas veľkonočných sviatkov 2019   18.04.2019  –  Zelený štvrtok Pánovej večere: svätá omša o 18:00hod. Od 20:30 do 21:30 hod. adorácia Hodina s trpiacim Kristom 19.04.2019  –  Veľký piatok utrpenia a smrti Pána: prísny pôst, obrady o 15:00 hod. Dopoludnia

Voľné pracovné miesto

  Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na prvé ustanovujúce zasadnutie  zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré saa bude konať v pondelok 10.12.2019 o 17:00 hod. Program tohto zasadnutia si môžete prezrieť kliknutím na nasledovný odkaz :OZ pondelok

Voľné pracovné miesta

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ –

Adventný čas vo Vydrníku

Vianoce nám už nezadržateľne klopú na dvere. Ak ešte nemáte darčeky pre všetkých, ktorých chcete obdarovať alebo by ste chceli tento predvianočný čas stráviť príjemne v kruhu dobrých ľudí, 16.12.2018 o 13:00 hod môžete zažiť  úžasnú predvianočnú atmosféru ak navštívite

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Vydrník zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie. Viac sa dozviete tu :Oznámenie o začatí

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e na 1 pracovné miesto

Návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.04.2019

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku 26.04.2019 o 18.00 Program Pozvánka OZ 26.04.2019

Výkup papiera Vydrník

V našej obci sa  dňa 30.04.2019 uskutoční Výkup Papiera Pred stanicou  –  15.30 – 15.50 Pred potravinami COOP Jodnota   – 15.50 – 16.10.    

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019  Obecný úrad v čase od 8.00 – 11.00 Hlásenie darcov na email  obec@vydrnik.sk Všetkým darcom, ktorí sa zapoja do tohto humánneho činu, vopred ďakujeme.        Podmienky odberu Odber krvi mobilnou jednotkou NTS  Poprad  –  Vydrnik

Prezidentské voľby 16.03.2019

Prezidentské voľby  2019  16.03.2019 Informácie pre voliča 2019 –  Prezidentské voľby 2019 Oznam  –  zapisovateľ okrskovej volebnej komisie – Vydrník – info Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY      link  –   KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝSLEDKY VOLIEB  1.kole

Voľné pracovné miesto

OBEC VYDRNÍK informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – samostatný referent obecnej samosprávy Pracovná náplň: – administratívne práce na úseku originálnych a prenesených kompetencií v samospráve – zverejňovanie dokumentov, elektronická komunikácia, elektronická schránka, aktualizácia web

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení

Návrh VZN

Zverejňujeme návrhy VZN Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vydrník č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník link Návrh VZN 1-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba poplatku pre rok 2019 link  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu