Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od.24.10.2016 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:       24.10.2016  o 17:30 hod Utorok:           25.10.2016  o 17:30 hod Streda:           26.10.2016 

Zaslanie zámeru -protipovodňové opatrenie Hrabušického potoka

opatrenia www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/protipovodnove-opatrenia-hrabusickeho-potoka

Dôležité oznamy

Dňa 16.9.2016(v piatok) bude Obecný úrad vo Vydrníku zatvorený z dôvodu rekonštrukcie vnútorných priestorov. Dňa 16.9.2016 (v piatok) a 19.9.2016 (v pondelok) nebude MUDr.Ivanides ordinovať v ambulancii vo Švábovciach z dôvodu čerpanie dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Kadurová.

Územný plán obce Vydrník

Územný plán obce Textová časť: Titulné listy Textová časť ÚP Územný plán obce Vydrník Návrh záväznej časti územného plánu Poľnohospodárska pôda – tabuľky Poľnohospodárska príloha Mapová časť: Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia Komplexný urbanistický návrh funkčného usporiadania územia s

Ponuka opatrovateľskej služby

Dobrý deň! V súvislosti so schválením dotácie pre nové pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR,  Vám oznamujeme, že od 01.08.2016 prijímame nové žiadosti klientov/ prijímateľov o opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách(…). Informujte prosím

Deň slovenských hôr

Výkup starého papiera

Vraciame sa k starému dobrému výmennému obchodu. Chcete získať nové za staré. Viac sa dozviete tu : Vydrník Ponúkaný tovar-1

Ponuka práce

Ak si nezamestnaný a chceš to zmeniť, možno práve toto je príležitosť pre teba.

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Zasadnutie OZ

V stredu t.j.3.8.2016 sa  o 19:00 hod uskutoční v zasadačke OcÚ vo Vydrníku zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku.