Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 29.8.2016 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:       29.8.2016  sv. omša nebude Utorok:           30.8.2016  sv. omša nebude Streda:         

Ponuka opatrovateľskej služby

Dobrý deň! V súvislosti so schválením dotácie pre nové pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR,  Vám oznamujeme, že od 01.08.2016 prijímame nové žiadosti klientov/ prijímateľov o opatrovateľskú službu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách(…). Informujte prosím

Deň slovenských hôr

Výkup starého papiera

Vraciame sa k starému dobrému výmennému obchodu. Chcete získať nové za staré. Viac sa dozviete tu : Vydrník Ponúkaný tovar-1

Ponuka práce

Ak si nezamestnaný a chceš to zmeniť, možno práve toto je príležitosť pre teba.

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010 Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Zasadnutie OZ

V stredu t.j.3.8.2016 sa  o 19:00 hod uskutoční v zasadačke OcÚ vo Vydrníku zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku.

Evidencia štandardov URSO

Vydrnik Vydrnik 2

Cyklopretek 2016 2.časť fotografie

Cyklopretek 2016 fotografie