Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 19.2.2018 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:       19.2.2018 o 17:30 hod Utorok:           20.2.2018 o 13:30 hod Streda:           21.2.2018

Oznam pre občanov

Potraviny Coop Jednota vo Vydrníku budú od 13.2 do 17.02.2018                                          Z A T V O R E N É   

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2018

Vážení občania, tu si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci firmy  na rok 2018. Fyzické kalendáre Vám budú dodané najneskôr v prvej polovici januára 2018. Vydrník_SZ 2018_4c

Evidencia štandardov URSO za oblasť – VODA

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. vydrnik

Jubilanti 2017

Ako každý rok, tak aj v roku 2017 sme si uctili našich jubilujúcich občanov.

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v utorok 13.2.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod. Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : pozvanka-na-oz

Harmonogram zberu elektroodpadu 2018

Firma Brantner oznamuje občanom obce Vydrník, že elektroodpad bude v našej obci v roku 2018 zbierať dvakrát a to 28.4.2018 a 6.10.2018. Celý harmonogram zberu elektroodpadu si môžete pozrieť tu : Harmonogram zberu (MZ) NO_2018 a elektroodpadu

Skúška sirény v roku 2018

Vážení občania, kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť dátumy preskúšania funkčnosti sirény. Skúška sirény

Pozvánka na vianočný jarmok

V nedeľu 17.12.2017 sa uskutoční už po druhýkrát vianočný jarmok, poriadaný kultúrnou komisiou a Obecným úradom vo Vydrníku.  Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru a nakúpiť si tradičné i netradičné darčeky pre svojich blízkych, či ručne vyrobené vianočné dekorácie do Vašich

Pozvánka na zasadnutie OZ vo Vydrníku

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 29.11.2017 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod s týmto programom : Otvorenie, schválenie programu rokovania Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Správa o činnosti