Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 17.9.2018 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:      17.9.2018 o  18:00 hod Utorok:          18.9.2018 o 18:00 hod Streda:          19.9.2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník vyhlasuje Oznam o vyhlásení výberového konania  Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník      vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),Výberové konanie sa uskutoční dňa  26.9.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade vo Vydrníku.Záujemcovia

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR” Stav_povol

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.8.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod. Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : Pozvánka na OZ

Voľby do obecnej samosprávy – informácia

Oznamujeme Vám, že zapisovateľkou miestnej volebnej komisie a zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, bola starostom obce menovaná : Mgr. Darina Lesnická , adresa na doručovanie : Obecný úrad Vydrník, Vydrník č.55, 059 14, telefonické spojenie

Deň slovenských hôr

Ak ste milovníkmi slovenských hôr a radi počúvate kázne charizmatického kňaza Maroša Kuffu,  máte jedinečnú šancu vidieť ho, ak sa zúčastnite  svätej omše priamo na Kláštorisku dňa 26.augusta 2018 o 11:00 hod, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa slovenských

Nový kalendár zberu triedeného odpadu od 1.8. 2018

images

P O Z O R    Z M E N A !!! Vážení občania, tu si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci firmy  na rok 2018, platný od 1.8.2018. Kalendár SZ 2018_4c_streda_Vydrník _1.8.18

Voľby do samosprávnych orgánov 2018

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete prečítať oznámenie Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku podľa §166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a §11 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Pozor zmena v otváracích hodinách predajne COOP Jednota Vydrník

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť nové otváracie hodiny predajné COOP Jednota Vydrník. Otváracie hodiny COOP Jednota