Verejná vyhláška + Územné rozhodnutie-začatie konania

stavba

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania. Viac sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovné odkazy : 01 – Situacia 01 – Situacia územné rozhodnutie začatie vsd  

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Voda štand.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o

Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 12.3.2018 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:       12.3.2018  o 17:30 hod Utorok:           13.3.2018 o 15:30 hod Streda:           14.3.2018

Prosba o pomoc

Cara

Pán Peter Olexa prosí o pomoc pri hľadaní strateného psíka. Viac sa dozviete kliknutím na nasledovný odkaz :HĽADÁ SA

Jubilanti 2017

ruza

Aj v roku 2017 sa v mesiaci októbri zišli v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku jubilanti, ktorí v roku 2017 oslávili svoje životné jubileum. Takto im každoročne vyjadrujeme svoju úctu a vďaku. Posedenie spestrili kultúrnym programom deti Základnej školy s

Jubilanti 2011

Tu si môžete prezrieť videozáznam z posedenia jubilantov v zasadačke OcÚ vo Vydrníku dňa 26.10.2011

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

erb obce Vydrník

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v utorok 13.2.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod. Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : pozvanka-na-oz

Harmonogram zberu elektroodpadu 2018

Electronic waste

Firma Brantner oznamuje občanom obce Vydrník, že elektroodpad bude v našej obci v roku 2018 zbierať dvakrát a to 28.4.2018 a 6.10.2018. Celý harmonogram zberu elektroodpadu si môžete pozrieť tu : Harmonogram zberu (MZ) NO_2018 a elektroodpadu

Skúška sirény v roku 2018

siréna

Vážení občania, kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť dátumy preskúšania funkčnosti sirény. Skúška sirény